Gründersenteret

Nes Gründersenter ble i november 2017 etablert som en del av Årnes Næringssenter. Gründersenteret vil tilby 3 gründere kontorplass. Disse kontorplassene vil ligge samlet sammen med Nes kommune sin næringsavdeling, og de vil ha et nært fellesskap til de øvrige leietagerne i næringssenteret.

Det er mulig å søke om plass ved gründersentet.
Spørsmål kan stilles næringssjef Olaf Dønnum på tlf. 91 78 66 30, eller olaf.donnum@nes-ak.kommune.no.